BIP Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie BIP Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Uchwała nr 107/2018 Senatu UPJPII w spr. dostosowania uchwały rekrutacyjnej do wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce...

Drukuj
1 2 3

Uchwała nr 107/2018 Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dostosowania Uchwały nr 52/2018 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskie na UPJPII na rok  akademicki 2019/2020 do wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-12-17 Autor: Senat Data publikacji: 2018-12-21 13:13 Osoba udostępniająca na stronie: Marta Mastyło Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-21 Osoba modyfikująca: Marta Mastyło