BIP Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie BIP Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Uchwała nr 2/2019 Senatu UPJPII z dnia 21 stycznia 2019 r. w spr. zmiany Uchwały w spr. dostosowania Uchwały nr 52/2018 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2018 r. w spr. rekrutacji

Drukuj
1 2 3

Uchwała nr 2/2019 Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie dostosowania Uchwały nr 52/2018 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskie na UPJPII na rok  akademicki 2019/2020 do wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-01-21 Autor: Senat Data publikacji: 2019-02-12 09:32 Osoba udostępniająca na stronie: Marta Mastyło Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-12 Osoba modyfikująca: Marta Mastyło