BIP Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie BIP Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Zarządzenie Dziekana WNS nr 11/2015 w sprawie wzorów i zasad wnoszenia pism dotyczących spraw będących w kompetencji prodziekana ds. studenckich WNS

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych nr 11/2015 z dnia 1 października 2015 roku w sprawie wzorów i zasad wnoszenia pism dotyczących spraw będących w kompetencji prodziekana ds. studenckich Wydziału Nauk Społecznych


Data wytworzenia: 2015-10-01 Autor: Dziekan WNS Data publikacji: 2015-10-19 15:00 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Wiertek Data ostatniej modyfikacji: 2015-10-19 Osoba modyfikująca: Marta Mastyło