BIP Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie BIP Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Zarządzenie nr 2/2015 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych

Zarządzenie nr 2/2015 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych


Data wytworzenia: 2015-01-27 Autor: Dziekan WNS Data publikacji: 2015-01-29 16:23 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Wiertek Data ostatniej modyfikacji: 2015-01-29 Osoba modyfikująca: Marta Mastyło