BIP Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie BIP Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Zarządzenie nr 69/2018 Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania i ogłaszania list rankingowych najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów III stopnia, tworzonych w celu ubiegania się przez absolwenta o umorzenie pożyczki lub kredytu studenckiego.


Data wytworzenia: 2018-11-06 Autor: Rektor Data publikacji: 2018-11-09 15:00 Osoba udostępniająca na stronie: Marta Mastyło Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-09 Osoba modyfikująca: Marta Mastyło