BIP Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie BIP Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Zarządzenie nr 71/2018 Rektora UPJPII w Krakowie z dnia 14 listopada 2018 r. w spr. realizacji Programu pt. „Skonsolidowany Pan Rozwoju UPJPII”, (...) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (...)

Drukuj
1 2 3

Zarządzenie nr 71/2018 Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie realizacji Programu pt. „Skonsolidowany Pan Rozwoju UPJPII”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z104/17-00


Data wytworzenia: 2018-11-14 Autor: Rektor Data publikacji: 2018-11-16 10:30 Osoba udostępniająca na stronie: Marta Mastyło Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-16 Osoba modyfikująca: Marta Mastyło