BIP Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie BIP Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Zarządzenie Rektora nr 59/2016 w spr. zmiany zarządzenia Rektora nr 59/2015 z dnia 30.XII 2015 r., w spr. obiegu dokumentówzwiązanych z wypłatą wynagrodzeń na podst. umów......

Drukuj
1 2 3

Zarządzenie Rektora nr 59/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku, w spr. zmiany zarządzenia Rektora UPJPII nr 59/2015 z dnia 30.XII 2015 r., w spr. zasad obiegu dokumentów związanych z wypłatą wynagrodzeń na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło oraz umów o przeniesienie praw autorskich.


Data wytworzenia: 2016-12-20 Autor: Rektor Data publikacji: 2016-12-20 15:38 Osoba udostępniająca na stronie: Marta Mastyło Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-20 Osoba modyfikująca: Marta Mastyło