BIP Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie BIP Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

 

Członkowie Senatu:

ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak - rektor
ks. prof. zw. dr hab. Józef Stala - prorektor ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej
ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII  - prorektor ds. studenckich i dydaktyki
ks. dr hab. Antoni Świerczek, prof. UPJPII - prorektor ds. rozwoju i polityki kadrowej
ks. prof. zw. dr hab. Tomasz Rozkrut - dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego
ks. prof. zw. dr hab. Jacek Urban - dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron - dziekan Wydziału Teologicznego
ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski - dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie
ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII - dziekan Wydziału Nauk Społecznych
ks. dr hab. Jarosław Jagielło, prof. UPJPII - dziekan Wydziału Filozoficznego
dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII - delegat Wydziału Nauk Społecznych
ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII - delegat Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie
ks. dr hab. Piotr Majer, prof. UPJPII - delegat Wydziału Prawa Kanonicznego
ks. dr hab. Janusz Mączka SDB, prof. UPJPII - delegat Wydziału Filozoficznego
s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR, prof. UPJPII - delegat Wydziału Teologicznego
dr hab. Witold Zalewski, prof. UPJPII - delegat Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
ks. dr Bolesław Karcz - delegat młodszych pracowników nauki
ks. dr Andrzej Dudek - delegat młodszych pracowników nauki
ks. mgr Andrzej Lichosyt - kanclerz
s. mgr Barbara Bonar CHR - przedstawiciel pracowników administracyjnych
mgr Małgorzata Sroka - przedstawiciel pracowników administracyjnych
mgr Mateusz Zimny - delegat doktorantów
Michał Żelazko - delegat studentów
kl. Paweł Stawarczyk - delegat alumnów seminarium duchownego
stali goście:
mgr Michalina Betlej - kwestor
mgr Marta Mastyło - rzecznik prasowy
mecenas Anna Sobczak