BIP Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie BIP Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Wydziały

W skład Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II wchodzi sześć wydziałów: najstarszy i z największymi tradycjami - Wydział Teologiczny, a także Filozoficzny, Historii i Dziedzictwa Kulturowego (dawniej Historii Kościoła), Nauk Społecznych, zamiejscowy Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie oraz Wydział Prawa Kanonicznego.