BIP Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie BIP Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Wniosek o udostępnienie informacji

Udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie następuje na pisemny wniosek. 


W tym celu należy pobrać i wypełnić wniosek zamieszczony poniżej w załączniku, a następnie przekazać Redakcji Biuletynu Informacji Publicznej UPJPII.