BIP Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie BIP Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Władze

Najwyższą władzę Uczelni stanowi ciało kolegialne jakim jest Senat. Jego przewodniczącym jest Rektor, którego pracę wspomagają Prorektorzy. W imieniu Stolicy Apostolskiej kontrolę nad Uniwersytetem sprawuje Wielki Kanclerz.

Wielki Kanclerz

Rektorzy

Senat

Komisje senackie